Strain Of Wonder -Astral Renovation-の試聴を公開しました!

サウンドクラウドにて、Strain Of Wonder -Astral Renovation-の試聴を公開しました!
ぜひ聞いてみてください